Onze markten en specialiteiten

VSE is gespecialiseerd in de montage, vernieuwing, aanpassing en onderhoud van elektrische, elektronische en elektromechanische installaties in de volgende domeinen: verkeerssignalisatie, wegverlichting, elektromechanische en elektronische uitrustingen voor de wegen, autostrades en kunstwerken, elektrotechnische uitrustingen voor metro, spoorwegen, tunnels, spoorwegen en waterlopen, maar ook het reinigen van tunnels.

Onze markten

VSE komt de mobiliteit ten goede

Onze activiteiten op het gebied van transportinfrastructuur hebben als doel de toegankelijkheid van onze gebieden te bevorderen.

Dit omvat het leggen van kabels, ondergrondse leidingen evenals werken met betrekking tot openbare verlichting en signalisatie op wegen, in metrostations en in tunnels.

Naast laag- en middenspanningsbekabelingen, voert VSE installatiewerken uit van zwakstroomkabels, alle typen armaturen, ventilatiesystemen, pompapparatuur, HDPE-buizen en andere.

Bij de herinrichting van een openbare plaats kan VSE de grondwerken, het plaatsen van kabels en het installeren en aansluiten van de openbare verlichting voor haar rekening nemen.

Onze specialiteiten

Het leefmilieu perfectioneren en beter waarderen

Indien we vanaf heden de stedelijke uitdagingen van morgen in acht nemen, gaat VSE de uitdaging aan het grondgebied van de toekomst te ontwikkelen en deel te nemen aan de ontplooiing van nieuwe toepassingen.

De voorstellen, opgemaakt door VSE, zijn allesomvattend, op maat en vooruitstrevend. Wij hebben de ambitie om alle uitdagingen van de stad te integreren, zijnde van ontwerp tot onderhoud, en om elke oplossing module per module te ontwikkelen: het leefmilieu, de mobiliteit, het netwerk en patrimonium en tenslotte onze nieuwe diensten.

Onze mensen begeleiden uw projecten van een duurzame stad en bieden innoverende oplossingen aan om te voldoen aan de uitdagingen met betrekking tot energieprestaties van uw stedelijke installaties. Van een kleine agglomeratie tot een grote wereldstad bouwen wij samen aan een oplossing die zich aansluit bij de specifieke kwaliteitsnoden van het leven

Studie, installatie, vernieuwing en onderhoud van:

  • Publieke verlichting
  • Architecturale verlichting
  • Driekleursignalisatie
  • Wegenradars
  • Variabele Ledborden
  • Automatische lezing van nummerplaten
  • Smart Metering

Onze specialiteiten