Tunnels Leopold II en Belliard: dynamische pre-signalisatieuitrustingen, detectieuitrustingen voor buitenprofielvoertuigen en videobewakingsuitrustingen – Brussel

Over deze werf

Verwezenlijking van uitrustingen voor de fysieke afsluiting van de inritten - Verwezenlijking van dynamische pre-signalisatieuitrustingen, van detectieuitrustingen voor buitenprofielvoertuigen en van videobewakingsuitrustingen.
 • Bouwheer

  Brussel Mobiliteit
 • Datum

  Mei 2012 - April 2014
 • Plaats

  Tunnels Leopold II en Belliard te Brussel
 • Bedrag

  < € 5.000.000 (excl. BTW)
 • Cofely Fabricom
 • Specialiteit

  Tunnels

Beschrijving van de werf

 1. 1alle installatiewerken die nodig zijn voor:
  • de installatie van fysieke afsluitingen van de inritten van de Leopold II- en de Belliard-tunnel
  • de installatie van dynamische pre-signalisatieapparatuur ter hoogte van de Keizer Karellaan, van de Rogier- en Kruidtuintunnel en van de Belliardstraat
  • de installatie van de apparatuur voor de detectie van buitenprofiel voertuigen aan elke tunnelinrit
  • de installatie van videobewakingsapparatuur
 1. alle werken die nodig zijn voor de vernieuwing van de kruis/pijlbakken in de Belliardtunnel
 2. de werken in verband met de aanpassing van het Gecentraliseerd Technisch Beheer (GTB)/Toezicht
 3. de civieltechnische werken
 4. de stroomvoorzieningswerken
 5. de communicatienetwerkwerken
 6. de fasering van de werken